O skladbi Liepa jesen koju ćete uskoro imati priliku premijerno čuti

Te dneve, seli se buma h vremeplof i otpeljali vas curik, nazaj h pruošlu vrieme. H vrieme dok je jen stari pregračan pripriemal pasudu za braje, pral, zamakal i, ke je trebalu, na puti, škafu ili lagvu, s kladifcam i komadam železa “nabijal” abruče, keri su se na jif po malem zmeknili ili raspustili. Nabijal je i kak je bil dobrovoljen, po malem si fučkal. Onda pa je vidal da tu nabijaje i tu fučkaje pašeju skup i da je praf za praf jenu i drugu – muzika. Det je bil i pjesnički nahvudren i hitru je ot sega tega nastala pjesma. Bila je liepa, bogata jesen, braje je bilu pred vrati, a pjesma je hu sebe diela pripriemaje za tie tak važni i tak liepi posal, a bormeč i ljubljenu ženu, bes kere tak i tak hu tem semu nijbi bilu ničega. Teda, na kraju, ipak i pouzdanje: “… da bu treba piti, samu čepek bum odbil!”

Onda je prešlu marti i četerdeset liet i muž je več bil pakuojni, a jengaf sin je svojemu sinu dal bilježnicu h keri je pjesma bila zapisana. ” Čuvlji si tuo, tuo ti je ot mojega tateka!”…
Pa je prešlu još trideset liet i več ni sina nij bilu na svietu, a hnuček je prelistaval bilježnicu i mislil si; kakaf je tuo muž muoral biti, tie moj dedek, ke je tak liepu znal pisati. Nie mel miera, zel je gitaru h ruke i zapopieval z bilježnice popiefku svojega dedeka: “Lagviček nabijam, tran ta ra ta tan…”

Či ste pazili, vidali ste da vremeplof ide proti nam, h naše vrieme i da sma več skoru tujtak. Nastala je popiefka i ta popiefka je našla svoje popievače. Kmeti su zeli kladivec i železu h ruke pa su muziku danesli čistu blizu k vam. Kak zgledii dok se s kladifcam igra štrument vidali bute jutre. Prekjutre pa bu ciela popiefka za čuti i naj Vam sim skup bu na veselje!!!

Tomica Kolar