Proštenje sv. Valentina na Vinagori

14. veljače 2015. održat će se tradicionalno proštenje sv. Valentina u Župi BDM od Pohoda na Vinagori. U 11,30 očekuje vas proštenjarska sveta misa, a u 16 h prigodni koncert u župnoj crkvi na kojem nastupaju klapa kmeti, KUD Pregrada i zbor mladih župe Vinagora i Marinci. Program se nastavlja u 17 h svetom misom.

vinagora

Odgovori